ขอใบเสนอราคา

โทร: 02 6321151

สายด่วน: 086 3353829

LINE ID: nexgendltgps

Nexgen GPS ติดตามรถ


อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรใบขับขี่
ตรงตามมาตรฐานของ-กรมการขนส่งทางบก

GPS กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้ รถบรรทุก ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และ รถโดยสารสาธารณะทั้งหมด ต้องติดตั้งอุปกรณ์ gps ติดตามรถ และเป็นรุ่น gps กรมขนส่ง ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ก่อนนำรถมาจด/ต่อทะเบียน ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทางบริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำกัด ได้การรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้จำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ gps ติดตามรถ เลขที่ใบรับรอง 098/2559 และ 136/2559


ช่วงเวลาสำหรับรถที่อยู่ในการประกาศควบคุมของกรมการขนส่งทางบกที่ติดตั้ง GPS ก่อนวันที่ 25 ม.ค.2559

ประเภทของรถตามประกาศ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รถบัส 2 ชั้น ต้องติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ทันทีทั้งรถใหม่และรถเก่า
รถโดยสารสาธารณะทุกมาตรฐาน รวมถึงรถตู้ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง (ยกเว้นรถขนาดเล็กเช่น รถสองแถว รถสามล้อ) เชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯ * ข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องติดตั้ง GPS รุ่นที่พร้อมต่อกับเครื่องรูดใบขับขี่ถ้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯได้ สามารถใช้เครื่อง GPS เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วได้ ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
รถหัวลาก (ส่วนบุคคล และ ไม่ประจำทาง) เชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯ * ข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องติดตั้ง GPS รุ่นที่พร้อมต่อกับเครื่องรูดใบขับขี่ ถ้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯได้ สามารถใช้เครื่อง GPS เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วได้ ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ลักษณะ 1,2,3,5 (ไม่ประจำทาง) เชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯ * ข้อยกเว้น ถ้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูล GPS เข้าศูนย์ข้อมูลของกรมขนส่งฯได้ สามารถใช้เครื่อง GPS เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วได้ ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ลักษณะ 1,2,3,5 (ส่วนบุคคล) เตรียมติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตรใบขับขี่รวมถึงรถเก่าในปี พ.ศ. 2562 ติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูด
ใบขับขี่
Copyright © 2016 skytrackglobal-gpstracking.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design